INFORMAȚII UTILE DESPRE SARS-COV2

   Datorită stării Dumneavoastră de sănătate veți petrece o perioadă de timp în unitatea noastră medicală, perioadă în care vom contribui împreună la vindecarea afecțiunii de care suferiți, cât mai repede posibil, sau la ameliorarea simptomatologiei, pentru revenirea în mijlocul familiei.

        Vom încerca pe tot parcursul internării dumneavoastră să vă asigurăm condițiile cele mai bune de tratament, calitate deosebită a prestației medicale, masă și cazare decente, pentru ca timpul petrecut alături de noi să fie cât mai agreabil.

                                                                                                       Manager HELP MED CONSULT

INFORMAȚII GENERALE

Documente necesare în vederea internării pacientului

  • Programarea consultației;
  • Bilet de trimitere valabil de la medicul de familie / specialist;
  • Cardul național de asigurare de sănătate;
  • Actul de identitate;
  • Actul doveditor al contribuției la CNAS (adeverința de salariat / talon de pensie din ultimele 3 luni, carnet de șomer, etc.);
  • Dovada de co-asigurat pentru persoana în cauză.

Documente întocmite în vederea externării pacientului

  • Bilet de externare;
  • Scrisoare medicală;
  • Decont de cheltuieli;
  • Chestionar de satisfacție a pacientului pentru serviciile de îngrijire primite.