Politica de confidențialitate

Notă informativă privind protecția datelor personale

        În conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (denumit în continuare GDPR), care este aplicat în România din data de 25 mai 2018, CENTRUL MEDICAL HELP MED CONSULT are obligația de a prelucra datele cu caracter personal în condiții de siguranță, pentru scopurile generale specificate aici, în contextul furnizării serviciilor medicale.

Date personale colectate și motivul colectării

Datele dumneavoastă cu Caracter Personal vor fi prelucrate în urmatoarele scopuri:
(1) Prestarea serviciilor medicale: Prestarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastră, prestarea serviciilor de medicina muncii, stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și a serviciilor de sănatăte și asistență sociaă.
(2) Marketing: Informări periodice cu caracter medical sau referitoare la serviciile, promoțiile Centrului Medical Help Med Consult, etc.
(3) Statistică medicală: Prelucrarea în acest scop va fi realizată numai la solicitarea scrisă a instituțiilor statutului cu atribuții în domeniul statisticii. Datele dumneavoastră cu Caracter Personal rămân în continuare securizate și în deplină confidențialitate, acestea nefiind dezvăluite către terți.
(4) Îndeplinirea obligațiilor legale: Prelucrarea în vederea îndeplinirii diverselor obligații legale ale Centrului Medical Help Med Consult (cum ar fi: în domeniul sănătății, securității, păstrarea arhivelor ori alte obligații impuse de legile în vigoare).
(5) Îmbunătățirea serviciilor: Identificarea problemelor sau a unor posibilele chestiuni relevante referitoare la serviciile existente în scopul de a le îmbunătăți, implementarea noilor servicii sau a îmbunătățirilor aduse celor existente, soluționarea sesizarilor formulate de dumneavoastră.
(6) Supraveghere video: Centrul Medical Help Med Consult prelucrează date cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea având ca scop asigurarea securității persoanelor și bunurilor, precum și a pazei și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor, fără a fi prejudiciate drepturile și libertățile fundamentale sau interesul dumneavoastră.
(7) Evidență financiară: Eliberarea documentelor financiar-contabile către dumneavoastră (spre exemplu: bonuri sau facturi fiscale), încasarea plăților pentru serviciile de care beneficiați, recuperarea eventualelor debite de la dumneavoastră (ceea ce poate presupune și implicarea unor terțe părți pentru recuperarea creanțelor), restituirea unor sume de bani către dumneavoastră, transmiterea de notificări legate de situația financiară/statusul plăților, elaborarea diverselor rapoarte ori situații legate de evidențele financiare.
        Centrul Medical Help Med Consult menționează că nu există vreun proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) bazat pe datele dumneavoastră cu caracter personal. Centrul Medical Help Med Consult își asumă răspunderea și asigurarea securității numai pentru acele informații, date cu caracter personal și categorii speciale de date cu caracter personal (date de sănătate; date genetice; dacă este cazul date biometrice) care sunt oferite și prelucrate de personalul Centrului Medical Help Med Consult (inclusiv medici și asistenți medicali) exclusiv și prin cumulul următoarelor situații:
(i) în cadrul programului de lucru și în locația Centrului Medical Help Med Consult;
(ii) în sistemele/instrumentele/dispozitivele informatice și/sau electronice, hardware și software, evidențele și formularistica Centrului Medical Help Med Consult.
       Centrul Medical Help Med Consult nu este responsabil pentru prelucrarea efectuată, în orice formă, în afara situațiilor menționate (inclusiv prin schimbul/înregistrarea de informații/date cu caracter personal în cadrul convorbirilor dintre medici și pacienți).