ACCES REPREZENTANȚI MASS-MEDIA

Accesul reprezentanților mass-media în centrul medical se desfășoară în două situații:

  1. La solicitarea managerului, pentru promovarea activităților din centrul medical,  în vederea expunerii de date statistice referitoare la afecțiunile de sezon, precum și cele cu monitorizare permanentă în scopul informării și educării populației privind prevenirea infecțiilor.
  2. La solicitarea reprezentanților mass-media pentru obținerea anumitor informații.

Acreditare reprezentant mass-media

   Reprezentantul mass-media contactează telefonic managerul și dacă primește acceptul verbal, solicită prin e-mail de la Recepție formularul ,,Acreditare reprezentant mass-media in CMHM”. Formularul se completează individual de către toți reprezentanții media care doresc accesul în CMHM. Formularul completat se trimite către CMHM prin e-mail și, după aprobarea acestuia de către manager, este retrimis prin fax trustului media.

Purtător de cuvânt

Comunicarea cu mass-media se realizează de către purtătorul de cuvânt al centrului medical Help Med Consult, și după caz, de managerul centrului medical.

Tel fix : +04 0241 253980
Tel mobil: +04 0725 980980
e-mail : helpmedconsult@gmail.com

Acord pacient pentru mass-media

   Pacienţii vor putea fi filmaţi şi/sau fotografiaţi total sau parţial numai cu acordul scris al acestora sau al aparţinătorilor, conform prevederilor din Legea nr.46/2003 (art. 20), cu completările ulterioare. În cazul minorilor este obligatoriu acordul scris al părinţilor sau tutorilor. În relația mass-mediei cu pacientul va fi respectată intimitatea acestuia. În cazul în care pacientul acceptă dialogul cu mass-media, medicul curant va indica durata întrevederii. Pacientul își poate exprima acordul pentru filmare, intervievare, prin completarea și semnarea formularului următor.